Bostadsrapportering

Helsingforsregionens tillväxt har under senaste åren varit stark och den snabba befolkningsökningen uppskattas fortsätta I framtiden. Regionens kommuner har framför sig utmaningen att svara till bostadsbrist och ökande pris med medansvarig bostadspolitik och stadsplanering.

HRM främjar samarbetet mellan regionens kommuner inom ramarna för Helsingforsregionens bostadskommitté. HRM producerar information av aktuella bostadspolitiska ärenden. Samt erbjuder kommittén ett forum för diskussion mellan staten och kommunerna i bostadspolitiska frågor.