SeutuRAMAVA

​Huvudstadsregionens t​omtreserv

Enligt SeutuRAMAVA finns det i huvudstadsregionens kommuner en oanvänd höghusreserv som borde enligt beräkningar räcka mellan lite över tre år till över sex år av höghusproduktion. Detta förutsätter att bostadsproduktionen följer de bostadsproduktionsmål som fastställts i Helsingforsregionens MBT-intentionsavtal 2012–2015 och att reservsiffran som används är hela den kalkylerade reserven.

Småhusreserven skulle i samma kalkylering räcka till över tio års småhusproduktion i alla huvudstadsregionens kommuner.

Nyckeltalen för huvudstadsregionen finns i SeutuRAMAVA 2013-översikten​ (endast på finska). 

Byggnadsmarksre​​​serv SeutuRAMAVA

SeutuRAMAVA erbjuder i sammanställd och förenhetligad form geodata om laggilla detaljplaner i huvudstadsregionens fyra städer, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

HRM producerar SeutuRAMAVA på basis av material från det regionala grundregistret (SePe). Uppgifterna i det kan flexibelt kombineras med annan regional geodata. Av dessa kan därmed göras upp åskådliggörande geodataanalyser och kartpresentationer.

Vi strävar ständigt efter att utveckla RAMAVA-kalkylen och att lägga till egenskapsuppgifter om planenheter. De viktigaste kalkylmetoderna har rapporterats i SeutuRAMAVA 2011-rapporten​ (endast på finska).​

SeutuRAMAVA publiceras varje år på SeutuCD och materialet uppdateras två gånger i året. Det planenhetsspecifika informationsmaterialet publiceras för tjänstebruk av HRM, HRT och huvudstadsregionens kommuner.

De summerade uppgifterna för varje stadsdel är även publicerade som öppen data, och dessa uppgifter kan utnyttjas av vem som helst.