Markanvändning och boende

HRM producerar information om markanvändning och boende i Helsingforsregionen och uppföljer utvecklingen i regionen. Uppföljningen av intentionsavtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) 2012–2015 producerar bland annat information om bostadsplanering och bostadsproduktion i Helsingforsregionens 14 kommuner .

Ytterligare information om uppföljningen av MBT-intentionsavtalet

SeutuRAMAVA som görs upp på basis av material från det regionala grundregistret (SePa) erbjuder i sammanställd och förenhetligad form geodata om laggilla detaljplaner i huvudstadsregionens fyra städer, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Ytterligare information om SeutuRAMAVA​

HRM producerar inom ramarna för Helsingforsregionens bostadskommitté information för beredandet av regionala bostadspolitiska ärenden. Bostadskommittén främjar samarbetet mellan regionens kommuner samt erbjuder ett forum för diskussion mellan staten och kommunerna i bostadspolitiska frågor. Tillsammans med representanter från huvudstadsregionens fyra städer förbereder HRM även årligen ett förslag för de maximala priserna som tillämpas på tomter inom huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) understöder bostadsproduktion.

Ytterligare information om bostadsrapportering

Ytterligare information om tomtprisrekommendationer