Vattenförsörjning

 HRM levererar högkvalitativt dricksvatten till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi renar effektivt stadsbornas och industrins avloppsvatten samt bygger och sanerar vatten- och avloppsnätet.​