Nytt avloppsreningsverk i Blombacken

​​​Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk inne i berget i Blombacken i Esbo. I bergsrummen som ska sprängas under jorden ska reningsbassänger för avloppsvattnet och största delen av övriga utrymmen byggas.

Bilden ovan visar hur Blombackens reningsverks delar ovan jord kommer att se ut. Den egentliga vattenreningen sker under jorden. De delar av reningsverket som ligger ovanför marknivån omfattar byggnader som innehåller utrymmen för administration, reparationsverkstad, slamtorknings- och kraftverksutrymmen, rötningssilornas översta delar, samt byggnader för gashantering, biogasförråd, garage samt anläggningens frånluftsskorsten. Dessutom omfattar området ett antal mindre byggnader, bland annat vid de vertikala schaktens övre mynningar. Brännbart stoff som metanol och brännolja förvaras ovanför marknivån.

Kartan ovan visar var Blombackens reningverk ska byggas.

Det nya reningsverket kommer att ersätta nuvarande Finno avloppsreningsverk. Finno reningsverks kapacitet räcker inte mera till för att behandla allt avloppsvatten från området, eftersom invånarantalet ökar och det ställs allt högre krav på ännu effektivare rening av avloppsvattnet.

Då reningsverket blir färdigt år 2022 kommer det att behandla 400 000 invånares avloppsvatten från 

  • Esbo och Grankulla
  • Kyrkslätt 
  • Sjundeå samt 
  • västra Vanda. 

Reningsverkets utrymmen under jord kan vid behov byggas ut så att de räcker för till och med över en miljon invånares avloppsvatten, så den nya platsen för reningsverket erbjuder utrymme för åtminstone hundra år framöver. 

Fram till år 2040 uppskattas 150 000 kubikmeter avloppsvatten dagligen passera genom det nya reningsverket. Mängden är ungefär hälften större än den avloppsvattenmängd som nu rinner genom Finno reningsverk.​