Invånarsamarbete

​​​Samtidigt med byggprojektet vid Blombackens avloppsreningsverk samarbetar vi på olika sätt med invånarna. Vi ordnar möten, samlar in respons och informerar alla intresserade om projektet. Vi bjuder in människor vars liv påverkas av byggprojektet att besöka byggarbetet för ett renare hav.

Om du behöver mer information om projektet kan du kontakta oss via e-post: blominmaki(at)hsy.fi​ 

E-postlista på finska

För projektet finns en e-postlista som vi använder för att skicka ett finskspråkigt nyhetsbrev om aktuella ärenden till invånarna. Kontaktuppgifterna används enbart för att förmedla information om projektet Blombacken. Att ansluta sig till e-postlistan är ett behändigt sätt att hålla sig à jour med vad som pågår i projektet. Du kan ansluta dig till listan genom att fylla i prenumerationsformuläret​. Om du vill avgå från e-postlistan kan du använda samma blankett. ​

Om du vill ge respons på projektet, använd responsblanketten eller skicka e-post till adressen palaute(at)hsy.fi