Så här framskrider byggandet av Blombackens avloppsreningsverk

De förberedande sprängningarna för grottsystemet började i december 2014 med schaktning av Mickels’ körtunnel, och de färdigställdes i september 2015. 

Sprängningarna för Blombackens reningsverks grottsystem och de utrymmen som anläggs ovanför marknivån började i september 2015, och denna entreprenad färdigställdes i februari 2018. Reningsverksbygget började efter att sprängningarna var slutförda, i april 2018.  

Sprängningsarbetet för avloppstunnlarna mellan Mickels och havsstranden kommer huvudsakligen att ske efter att sprängningen för reningsverket är slutförd. I Mickels och i Finno har delar av avloppstunnlarna redan under åren 2015–2017 sprängts ut i samband med tidigare entreprenader.

Reningsverkets provkörning och uppkörningen av reningsprocessen för avloppsvatten och hanteringsprocessen för slam tar ungefär ett år i anspråk. Målet är att avloppsvattenreningen och slamhanteringen överförs från Finno till Blombacken under 2022.

Se 3D-animering om byggandet av avloppsreningsverk

(år 2016, på finska)