Vattenkvalitetstermer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​När man talar om dricksvattnets kvalitet avser man summan av flera olika mätbara faktorer. Dricksvatten av hög kvalitet bör uppfylla ett flertal strikta kemikaliska och mikrobiologiska kriterier men även normala organoleptiska (lukt, smak, utseende) kriterier. Gott vatten ä​​​​​​​​​​​r klart och har ingen lukt eller smak.​