Pumpstationer

​Inom HRM:s verksamhetsområde finns över 500 avloppspumpstationer. Största delen av pumpstationerna är under jorden och ungefär trettio ovan mark. Merparten av pumpstationerna i Helsingforsregionen byggdes på 1960- och 70-talet då huvudstaden växte kraftigt. Nästan alla 20 ovanjordiska pumpstationer i Helsingfors är från denna period. Pumpstationerna i Esbo och Vanda är mindre till storleken och de flesta av dem är underjordiska.  

Numera byggs några nya avloppspumpstationer per år. Nya pumpstationer behövs när staden växer och breder ut sig till nya områden. Man strävar efter att de nya pumpstationerna byggs diskret under marken.

Pumpstationerna har sin egen viktiga uppgift i huvudstadsregionens avloppsvattenrening. Enbart tyngdkraften räcker inte till för att transportera avloppsvattnet hela sträckan på flera tiotals kilometer ända till avloppsreningsverket. Därför behövs det en pumpstation för att trycksätta avloppsvattenledningarna. Bostadsområdets höjd påverkar också väsentligt behovet av pumpstationer.

De största pumpstationerna finns i Skomakarböle och Bocksbacka. De är som anläggningar i miniformat. Via dem rinner varje dag tusentals kubikmeter avloppsvatten från Vanda och Norra Helsingfors till Viksbacka avloppsreningsverk. 

Pumpstationerna ligger vid utkanten av bebyggelser och i vissa fall kan pumpstationerna förorsaka luktolägenheter i närmiljön. En del pumpstationer är utrustade med system för lukteliminering med biologiska filter. Ett par pumpstationer använder sig av en ny typ av kemisk luktbehandling som grundar sig på aktivkol. 

Du kan ge respons om luktolägenheter vid pumpstationerna med HRM:s responsblankett. Den respons som invånarna ger är viktig då vi utvärderar bygget av luktbehandlingssystem och deras verksamhetsnivå.

​Ge respons​