Utvecklingsplaner

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen beskriver den planerade utvidgningen av vattenförsörjningen 

Medlemskommunerna i Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster gör upp och uppdaterar utvecklingsplanerna för vattenförsörjningen i sitt område i samarbete med HRM vid områdets kommunala vattenförsörjningsverk. Utvecklingsplanerna beskriver utvecklingen av vattenförsörjningen i enlighet med detaljplaneringen samt utvecklingen av vattenförsörjningen i glesbygden. 

Utvecklingsplanerna för HRM:s medlemskommuner uppdaterades samtidigt år 2013. Utgående från kommunernas utvecklingsplaner för vattenförsörjningen gjordes det upp en sammanfattning av HRM:s medlemskommuners planer i Utvecklingsplanen för huvudstadsregionens vattenförsörjning 2013–2022. 

Utvecklingsplan för huvudstadsregionens vattenförsörjning 2013-2022 (pdf, på finska)​

Vattenförsörjningens verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjningsverket för närvarande eller inom en nära framtid erbjuder vattenförsörjningstjänster 

Vattenförsörjningens verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjningsverket är skyldig att tillhandahålla vattenförsörjningstjänster och inom vilket en fastighet ska anslutas till vattenförsörjningsverkets vattenförsörjningsnät. Utöver HRM erbjuder sju vattenandelslag vattenförsörjningstjänster inom området för HRM:s medlemskommuner. Bifogat Utvecklingsplanen för huvudstadsregionens vattenförsörjning är en karta över vattenförsörjningens verksamhetsområde 2014, med ett sammandrag av kartorna över vattenförsörjningens verksamhetsområde för HRM:s medlemskommuner 2014. 

Karta över vattenförsörjningens verksamhetsområde 2014 för HRM:s medlemskommuner​ (pdf, på finska​​​)​