Saneringsobjekt

​​Under 2015 kommer vi att sanera flera tiotals kilometer vatten- och avloppsledningar i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Tack vare nätsaneringen kan vi säkerställa hushållsvattnets höga kvalitet och att vattenförsörjningen och avloppen fungerar.

​I Haga och Kånala sanerar vi brunnar, och i Helsingforsområdet utförs strumpinfodringar av avloppen.