Vattenreningsverk

​HRM producerar hushållsvatten vid två ytvattenreningsverk: i Långforsen och Gammelstaden i Helsingfors. Därtill får en små del av Vandaborna sitt dricksvatten från Kungskällan grundvattentäkt.

​Råvattnet från Långforsen och Gammelstadens vattenreningsverk kommer från Päijänne via en bergstunnel. Ungefär en tredjedel av Esboborna fått sitt dricksvatten från Dämman tills Oktober 2016.

HRM vattenförsörjningen organiserar besök till Viksbacka avloppsreningsverk, samt Gammelstadens vattenreningsverk.    Boka ett besök.