Kungskällan

​​HRM har en grundvattenanläggning, Kungskällan i Tusby. Kungskällans anläggning ligger i Tusby, på området vid Landsvägsbyn. Till distribueringsområdet för Kungskällan hör i huvudsak stadsdelarna Korso, Fallbäcken och Vierumäki i Vanda. 

Anläggningen har under de senaste åren totalmoderniserats. I den nya rengöringsprocessen avlägsnas koldioxid, som är en typisk beståndsdel i grundvatten genom luftning. Vattnet går genom ett naturligt kalkstensfilter för att uppnå en bättre kvalitet på vattnet. Vattnets desinficeras med ultraviolett ljus för att minska behovet för desinficerande kemikalier. Innan vattnet leds ut i vattennätet tillsätter vi en liten mängd bundet kloramin för att vattnet ska hålla hög mikrobiologisk kvalitet.