Långforsen och Gammelstaden

​​Råvattnet från Päijänne rengörs till hushållsvatten vid Långforsens och Gammelstadens vattenreningsverk. Rengöringsprocessen är densamma vid bägge vattenreningsverken. 

Till att börja med tilläggs järnsulfat i råvattnet, vilket fäller ut de organiska ämnena i vattnet i låg pH. Sedimenten som formas blandas om, vilket leder till att sedimenten flockar sig och blir större. Efter det här separeras sedimenten från vattnet i horisontella sedimenteringsbassänger och sandbäddsfilter. 

Innan vattnet desinficeras höjs vattnets pH med hjälp av kalkvatten. Eventuella mikrober i vattnet förstörs med ozon, som även förbättrar vattnets doft och smak. Efter det här matas koldioxid in i vattnet, vilket ökar vattnets alkalitet och därmed minskar korrosionen. 

​​​Organiskt material som blivit kvar avlägsnas med ett tvåfasigt aktivkolfilter, varefter vattnet desinficeras med hjälp av UV-ljus. Till sist läggs bundet klor, det vill säga kloramin, i vattnet för att begränsa tillväxten av mikrober i distributionsnätet. Vattnets pH regleras med kalkvatten och alkaliteten med koldioxid.

Övre bilden  Långforsens vattenreningsverk, nedre bilden Gammelstandens vattenreningsverk.