Vattnet kommer från Päijänne

​Päijännetunneln leder råvatten från Päijänne i Mellersta Finland till Helsingfors vattenreningsverk i Långforsen och Gammelstaden. Den försäkrar om att ungefär en miljon invånare har tillräckligt med råvatten av god kvalitet. Bergtunneln den längsta sammansatta bergtunneln i världen och löper 30–100 meter under jorden. Tunneln är 120 kilometer lång.  

Tunneln pro​​ducerar el

Tunneln börjar i Päijännes södra ända, vid Asikkalanselkä, där vattnet tas från ett djup på ungefär 25 meter. Vattnet är alltså under alla tider på året svalt (ungefär 0,5–11 grader) när det leds in i tunneln. Tunnelns slutpunkt är vid Sillböle bassäng på gränsen mellan Helsingfors och Vanda. Långforsens vattenreningsverk är beläget på sjöns södra sida.

Det kraftigaste flödet från tunneln som kan uppnås med fritt fall är 10 m3/2, men vattnets flöde är för närvarande i genomsnitt 3,1 m3/s. Förutom att vattnet används i vattenverket leds det också till Kervo å och Rusutjärvi för att förbättra deras vattenkvalitet. Till tunneln leds ungefär en procent av det genomsnittliga flödet som annars leder till Kymmene älv.

​Höjdskillnaderna mellan Päijänne och Sillböle bassäng utnyttjas genom att tunnelns vattenströmning används för att generera elektricitet vid vattenkraftverket i Kalliomäki, sammanlagt ungefär sju miljoner kilowattimmar per år.