Vattentorn

​Avsikten med vattentorn är att upprätthålla ett så jämnt tryck som möjligt samt att lagra vatten för förbrukningstoppar, vilket möjliggör en jämnare pumpning från vattenreningsverken till nätet. Därtill kan vattenlagren i dem användas i fall av störning.

HRM har i huvudstadsregionen 12 vattentorn i bruk, och deras totala volym är ungefär 106 300 kubikmeter. Det motsvarar ungefär 40 procent av dygnsförbrukningen.

I Esboområdet används vattentornen

I Helsingforsområdet används

I Vanda används