Utseende

​Vattentornets utseende utarbetas utgående från WSP Groups förslag ”Siluetti”. För planeringen av tornets utseende arrangerades en tävling bland inbjudna deltagare, och som vinnare utsågs den 30.5.2016 förslaget ”Siluetti”.

Tornet kommer att få en ljus nyans, och reservoardelens fasader bekläds med perforerade metallkassetter. Perforeringens mönster föreställer bubblor som stiger i vatten. Tornets stödstrukturer blir rundade för att ge tornet en smidigare silhuett.

Tornets stam, de snedställda stöden och undre delen av reservoaren förses med LED-lampor. Därmed kommer belysningen att riktas endast på önskade detaljer för att betona tornets arkitektur. Den övre delen av tornet kommer att belysas bakom perforeringen, vilket ger den övre delen ett luftigt och transparent uttryck. Belysningen livar upp tornet genom att försynt variera som vatten.

Planen ger möjlighet till solpaneler på tornets tak. Planen innehåller också åsar likt vågor i vatten på gårdsområdet kring tornet. Gårdsområdet byggs upp med makadam med planteringar. Av säkerhetsskäl kommer området att ingärdas.

WSP Groups förslag står som grund för planeringen av tornets uttryck, och planerna kommer ännu att granskas under själva förverkligandet.