Polta puhtaasti

takkatuli.jpgTulisijojen käyttö aiheuttaa aina savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti jos poltetaan jätteitä tai kosteaa puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä.​ Lisää vinkkejä Savuttaako?-esitteestä.

Pahvin ja paperin poltosta syntyy runsaasti tuhkaa ja nokea. Saatu energiahyötykin jää vähäiseksi.  Kierrätyskelpoinen materiaali kannattaa kierrättää teollisuuden tarpeisiin.

Näin vältät puunpolton haitat:

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
  •  Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  •  Vältä kitupolttoa.
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen. Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.
  •  Älä savusta naapureitasi.