Puulajeissa on eroja

Eri puulajeista saa eri tavoin lämpöä. Puun lämpöarvo kertoo kuinka tehokkaasti puu lämmittää. Erot ovat painoa kohden pienet, mutta tilavuutta kohden ero on jo selvä. Koivu on tavallisista polttopuista tihein, joten sen lämpöarvo on tilavuutta kohden suurin. Kuivan koivun tuottama lämpöarvo pinokuutiometriä kohti on noin 1700 kilowattituntia. Määrä vastaa energialtaan noin 170 litraa kevyttä polttoöljyä.
 
Kuivan puun lämpöarvo on suurempi kuin kostean puun.  Kuiva puu palaa puhtaasti ja kuumana. Puun sisältämä kosteus madaltaa liekin lämpötilaa ja lisää päästöjä, sillä palaminen on vähäpäästöistä vasta 850 asteen lämpötilassa. Koska kuivan puun palamislämpötila on kosteata korkeampi, se tuottaa myös enemmän lämpöä ympäristöönsä kuin kostea puu.

Pilkkeen lämpöarvoja 20 %:n kosteudessa 

​Puulaji​Lämpömäärä kWh/kg​Lämpöarvo kWh/p-m3​Lämpöarvo kWh/irto-m3
​Koivu ​4,15​17001010
​Mänty​4,15​1360​810
​Kuusi​4,10​1320790
​Leppä​4,05​1230​740
​Haapa​4,00​1330​790

Lähde: Alakangas, E. 2000. VTT.

Muutkin suomalaiset puulajit kuin koivu sopivat hyvin polttopuuksi. Sekapuuta, eli polttopuuta, jossa on vaikkapa havupuita ja haapaa, saa polttopuun toimittajilta edullisemmin kuin koivua. Lisäksi metsänhoidon yhteydessä saadaan pieniläpimittaisia, polttopuun tekoon sopivia rankoja kaikista kotimaisista puulajeista. On siis hyvä, jos kysyntää kohdistuu muihinkin puulajeihin kuin koivuun.