Puukiuas


PuusaunaSaunominen on mukavaa ja siitä on monia terveyshyötyjä. Tältä sivulta saat vinkkejä, kuinka lämmität saunasi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Katso myös tämän sivuston vinkit polttopuiden hankintaan ja säilytykseen.

Näillä vinkeillä saunot hiukkasen puhtaammin:

  • Ota vanhat tuhkat pois. Tyhjennä tuhkat kannelliseen metalliastiaan tms. paloturvallisesti.
  • Älä polta mitään roskia. Ei maitopurkkeja, makkarapakkauksia tai muitakaan roskia.
  • Polta kuivaa puuta. Älä märkää.
  • Sytytä nopeasti. Käytä pieniä ja kuivia puita, jotta puut syttyvät nopeasti.
  • Polta useassa erässä. Älä lataa pesää täyteen. Aloita lämmitys pienillä puilla ja kasvata kokoa loppua kohti. Lisää uudet puut vasta, kun liekki hiipuu.
  • Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa. Säädä ilmaa kiukaan käyttöohjeen mukaisesti.
  • Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta. Paloturvallisuuden varmistamiseksi vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava kerran vuodessa, kesämökkien kolmen vuoden välein. Omalla alueellasi toimivien nuohoojien yhteystiedot löydät nuohoojien sivuilta: www.nuohoojat.fi.
  • Tarkkailemalla savun väriä voit opetella käyttämään omaa kiuastasi taitavasti. Jos savu on tummaa tai ruskeaa, päästöt ovat suuria. Kun savu on väritöntä, palaminen on vähäpäästöisempää. Oman kiukaasi käyttöohjeiden ja näiden vinkkien avulla voit pyrkiä saamaan savun väärin vaaleammaksi.

Puukiukaiden lämmitys heikentää ilmanlaatua

Puukiukaiden ja muiden tulisijojen käyttö heikentää ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Puunpoltossa syntyy aina terveydelle haitallisia pienhiukkas- ja PAH-yhdisteiden päästöjä  sekä ilmastonmuutosta kiihdyttävän mustan hiilen päästöjä. Huonossa palamisessa päästöjä syntyy moninkertainen määrä. Omilla polttotavoillasi voit siis vaikuttaa päästöjen määrään.

Kiukaat ovat suuripäästöisimpiä tulisijoja. Noin puolet Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin kotitalouksien puunpoltosta ja kiukaiden osuus näistä päästöistä on merkittävä.

Puunpolttoa ei olla kuitenkaan kieltämässä tai rajoittamassa. Uudessa kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa ei mainita kieltoja vaan päästöjen vähentämistä tavoitellaan viestinnän, neuvonnan ja teknologian keinoin.

Kiukaiden päästöissä on eroa - Mistä saan vähäpäästöisen kiukaan?

Eri kiukaiden päästöissä on suuria eroja. Suurin päästöihin vaikuttava tekijä kiukaissa on paloilman johtaminen tulipesään. Tärkein tekijä on toisioilma (sekundääri-ilma) palamisprosessissa. Ensiö- eli primääri-ilman (ilmaa, joka syötetään palotapahtumaan alapuolelta) lisäksi tarvitaan toisioilmaa (ilmaa, joka syötetään palotapahtumaan yläpuolelta).

Yleensä uusi CE-merkitty kiuas on vähempipäästöisempi kuin vanha kiuas. Nykyisiä, markkinoilla olevia kiukaita on kuitenkin mahdollista kehittää vielä reilusti nykyistä vähäpäästöisemmiksi.

Tällä hetkellä kuluttajilla ei ole käytettävissä tietoa vähäpäästöisen puukiukaan valitsemiseksi. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on kehittää kiukaille KIUAS-hankkeessa luotuun mittauskonseptiin perustuva ympäristömerkintä, joka mahdollistaisi kuluttajille vähäpäästöisen kiukaan valinnan.

On hyvä tiedostaa, että saman puukiukaan päästöt voivat olla moninkertaiset riippuen polttotavoista. Kun opettelee sytyttämään puukiukaansa oikeaoppisesti, päästöt vähenevät merkittävästi.

KIUAS-hanke selvitti kiukaiden päästöt

Yleisempien puukiukaiden päästöt mitattiin Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen (KIUAS) -hankkeessa. Kiukaiden päästöjen vähentämisellä on erityinen merkitys, koska kiukaiden päästöt ovat muita tulisijoja selvästi korkeammat. Hankkeen tuloksia hyödynnetään nykyistä vähäpäästöisempien kiukaiden kehittämiseksi yhteistyössä kiuasvalmistajien kanssa. 

KIUAS-hankkeen tutkimustuloksia löytyy Itä-Suomen yliopiston sivuilta. Hankkeessa olivat mukana Itä-Suomen yliopisto, HSY, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit. Tutkimustyö kiukaiden parissa jatkuu KIUAS2-tutkimushankkeessa.