Puuvajaideoita arkkitehtiopiskelijoilta

Aalto-yliopiston opiskelijoille suunnattu Urbaani puuvaja -suunnittelukilpailu toteutettiin keväällä 2016. Kilpailun tarkoituksena oli kehittää uudenlainen kaupunkiympäristöön sopiva puuvaja. Kilpailun voitti helsinkiläinen Jaakko Viertiö ehdotuksellaan "The urban woodshed 2016".  Tutustu opiskelijoiden tekemiin ehdotuksiin ja tuomareiden tekemiin arvioihin niistä.  

The urban woodshed, 1. palkinto

Tekijä Jaakko Viertiö
Tuomaristo arvostaa erityisesti vajan selkeää muotoa sekä mielenkiintoista, kaksoisjulkisivun muodostavaa rimarakennetta ja modulaarisuutta. Moduuleja voidaan liittää toisiinsa useita peräkkäin tarpeen ja pihan koon mukaan, jolloin vajaa voidaan käyttää monenlaiseen säilytykseen. Vajan ulkonäkö oli miellyttävä ja rimoitus tuo uuden twistin ja sopii yhteen monenlaisten rakennusten kanssa. Se sopii myös pienelle tontille. Vajan voi maisemoida puutarhaan sopivaksi köynnöskasvien avulla. Kuormalavojen hyödyntäminen vajan rakenteessa oli oivaltavaa, koska niin tavalliset puunkäyttäjätkin tekisivät. Projekti on esitelty selkeästi, vaikka detaljitasolle ei ole mentykään.

Tämä puuvaja on mahdollista rakentaa itse. Lue lisää >>

Urbaani puuvaja

The firewood, 2. palkinto

Tekijä Kristaps Sveisbergis
Puuvaja saa tuomaristolta erityistä kiitosta modernista, jopa runollisesta ulkonäöstä, viherkatosta ja lattian hyvästä tuulettuvuudesta. Kaksiovisuus mahdollistaa yhteiskäytön esimerkiksi naapurin kanssa tontin rajalla tai kuivien klapien säilyttämisen toisessa päässä ja tuoreiden toisessa. Ehdotettu materiaali on hiilletty puu, joka on tuore ratkaisu mutta haastava paloteknisesti.  Puuvajassa on pohdittu myös moninaisia säilytysratkaisuja. Projekti on esitelty hyvin detaljitasolla.

Tämä puuvaja on mahdollista rakentaa itse. Lue lisää >> 

The firewood -puuvajaehdotus

Drunk bear

Vajan kaareva muoto on mielenkiintoinen ja tuore ratkaisu. Sen voimakas muoto sopii parhaiten uusille alueille, mutta voi olla haastava vanhoissa kohteissa. Myös tee-se-itse -rakentajalle vaja voi olla vaikea toteuttaa. Työssä on pohdittu tarkkaan ilmankiertoa ja kuivausperiaatteita. Varaston toimivuudessa on vielä kehitettävää. Projekti on esitelty havainnollisesti ja ammattitaitoisesti. 
 Drunk bear -puuvajaehdotus

PUUVAJA2016

Vajassa on moderni, kaunis ja selkeä muoto sekä väritys. Se sopii moneen ympäristöön ja toimii sekä uudella että vanhalla alueella. Ehdotuksessa on otettu paloasiat huomioon sekä pohdittu ilmankiertoa ja kuivausperiaatteita. Päätyjen rimoituksen harvuus voi olla haaste talviolosuhteissa eivätkä puut taida säilyä vajassa kuivina. Vaja tarvitsisi käytännössä räystäät. Projekti on esitelty selkeästi ja houkuttelevalla kuvamateriaalilla.


 Pilke

Pilke on perinteinen puuvaja, jota on uudistettu mielenkiintoisella modulaarisella hyllyratkaisulla. Jämäkkä vaja on realistinen ja toimiva, ja sen voi toteuttaa helposti tee-se-itse-tuotteena. Ehdotuksen muotokieli on yksinkertainen. Projekti oli selkeästi esitetty.

Pilke-puuvajaehdotus
 

MOTTI Kuivaustalo

Mielenkiintoinen ja tuore näkökulma puunsäilytykseen ja klapi-logistiikkaan. Ideaa voisi kehittää palvelukonseptina. Puut kuivuvat Motissa, mutta eivät säily vajassa kuivana. Ulkokuori vaatisi kehittämistä, jotta se sopisi ulkotiloihin. Ehdotuksen mittakaavaa kannattaisi harkita uudelleen käytettävyyden kannalta. Ehdotuksen esitystapa on yksinkertainen ja kaipaisi täydennystä.


 Motti-puuvajaehdotus

GAIA

Ehdotus on mielenkiintoinen idea monikäyttöisistä puutarhaelementeistä. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä idea edelleen kehitettynä.

   
 Gaia-puuvajaehdotus

 Koivurima

Persoonallinen ja suomalaiskansallinen ulkoasu, joka voi olla haastava soveltaa erilaisissa asuinympäristöissä. Ehdotuksen ansio on yhteiskäyttö naapurin kanssa, mikä säästää tontilla tilaa. Kaappiratkaisu vaatisi ilmankierron lisäkehittämistä. Julkisivumateriaali on mielenkiintoinen ja uusi, mutta haastava vajan huollettavuuden kannalta. Projekti on raikkaasti ja selkeästi esitelty. 

Koivurima-puuvajaehdotus