Yhteystiedot

Puunpolttoon liittyviä teemoja on tarkasteltu eri hankkeissa. Parhaillaan on menossa Kuivaa asiaa -hanke, jossa ​tavoitteena on tehostaa polttopuun käyttöä ja vähentää poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua.

Puukiukaiden päästöjä selvitettiin KIUAS-hankkeessa. Polttopuiden hyvään säilytykseen keskityttiin puolestaan Urbaani puuvaja -hankkeessa.